Badania Profilaktyczne Przemysl

Program Profilaktyczny Raka Piersi - Przemyśl

 

od 2004 roku ALMED przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Wojewódzkim Ośrdkiem Koordynującym realizacje programów profilaktycznych na terenie podkarpacia, prowadzi Pracownie Mammografi w Jarosławiu w ramach, której realizauje profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi. Od 2011r. dzięki nawiązanej współpracy z Dyerkcją Wojewódzkiego Szpitala il. św. Ojca Pio w Przemyślu, ALMED na bazie zorgaznizowanej w budynku Szpitala własnej Pracowni Mammografii w Przemyślu, roszerzyliśmy prowadzenia działań profilaktycznych na teren miasta Przemyśla i powiatu Przemyskiego. Do dnia dzisiejszego z naszej pracowni skorzystało ponad 6 000 kobiet, mieszkanek miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego. Pracownia ALMED w Przemyślu poprzez aktywną współpracę z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz samodzielnie prowadzoną akcję informacyjną przyczynia się do wzrostu zgłaszalności kobiet na bezpłatne badania mammograficzne i tym samym działa  bezpośrednio na rzecz poprawy i zachowania zdrowia mieszkanek miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego. Wskaźnik realizacji programu w powiecie przemyskiem od momentu rozpoczęcia funkcjonowania naszej pracownii wzrósł z początkowego poziomu ok 35 %  do ok. 50 % na dzień dzisiejszy, co oznacza, że prawie połowa kobiet nie poddała się nigy badaniu mammograficznemu, Czy warto czekać ? Co druga mijana na ulicy kobieta w wieku 50 -69 lat już poddała się badaniu i albo wie, że nic jej nie grozi, albo została skierowana na dalsze skuteczne leczenie. Im szybciej wykryjemy zmianę, tym większe prawdobodobieństwo całkowitego wyleczenia.

"Rak piersi jest jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych u kobiet w Polsce. Z obecnie żujących co 14 Polka zachoruje na raka piersi w ciągu swojego życia...Nowotwory złośliwe są pierwszą przyczyną zgonów u kobiet do 65 roku życia w Polsce, a rak piersi jest pierwszą przyczyną zgonów u kobiet w wieku 40 - 55 lat". 

Źródło: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych  - Program Profilaktyki Raka Piersi; 2005r.