• ALMED Sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczno Diagnostyczna jest dynamicznie rozwijającym się, na rynku podkarpackim, wielospecjalistycznym centrum medycznym.
  • ALMED to przede wszystkim zgrany, zaangażowany i doświadczony zespół ludzi, na który składają się: lekarze 15 specjalności, pielęgniarki, położne, technicy radiologi oraz pracownicy administracyjni. W ramach ALMED Sp. z o.o., współpracuje razem niemal 80 osób, których celem jest dążenie do postawienia szybkiej i trafnej diagnozy oraz przeprowadzenie skutecznego procesu leczenia naszych Pacjentów. Szybka i trafna diagnoza nie byłaby możliwa bez wsparcia odpowiedniego sprzętu medycznego dlatego stale modernizujemy oraz instalujemy nowe lepsze urządzenia. W naszej działalności stale dążymy do tworzenia i rozwijania istniejących, zdrowotnych programów profilaktycznych, w myśl zasady, że wczesne wykrycie schorzenia na etapie, kiedy brak jest odczuwalnych dolegliwości, daje szanse na pełne wyleczenie lub skuteczne powstrzymanie rozwoju choroby.
  • ALMED oprócz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla bezpośrednio zgłaszających się Pacjentów, wspiera również działalność innych podmiotów leczniczych poprzez realizację na ich rzecz specjalistycznych głównie diagnostycznych procedur medycznych takich jak: Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny, RTG, USG, Densytometrię, Mammografię.
  • ALMED wspiera również działalność szpitali, poprzez realizację wspólnych projektów polegających na kompleksowym tworzeniu i prowadzeniu pracowni diagnostycznych, w budynku i na rzecz szpitali.
  • ALMED dążenie do lepszej diagnostyki, szybszego rozpoznania schorzeń, skuteczniejszego leczenia, a także podnoszenia jakości i standardów obsługi, zawdzięczamy przede wszystkim Pacjentom, którzy zdecydowali się nam zaufać i powierzyć własne zdrowie. Dążenie do zapewnienia ochrony zdrowia Pacjentów na najwyższym możliwym poziomie jest główną wartością, którą kierujemy się na co dzień w naszej pracy.