Realizowane Projekty

ALMED Sp. z o.o.od 2021r.  realizuje umowę z MInisterstwem Zdrowia zawartą w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.