Badania Profilaktyczne Przemysl

Pogłębiony Program Profilaktyczny Raka Piersi

Po przeprowadzeniu badania mammograficznego realizowanego w etapie podstawowym programu profilaktycznego, w przypadku wątpliwości co do zmian wykrytych podczas analizy mammogramów, lekarze radiolodzy kierują Pacjentkę na dalszy etap postępowania diagnostycznego. Pogłębiony etap postępowania w ramach ALMEDu realizowany jest w Poradni Chorób Sutka w Jarosławiu, Pracowni USG oraz Pracowni Mammografii w Jarosławiu i Przemyślu W tym Etapie Pacjentka w zależności od wskazań oraz budowy utkania piersi, kierowana jest na badanie ultrasonograficzne lub celowane (powiększone) badanie mammograficzne, następnie w przypadku występowania dalszych wątpliwości, wykonywana jest pod kontrolą USG biopsja cienkoigłowa lub gruboigłowa piersi (zmiany), a pobrany materiał wysyłany jest do oceny mikroskopowej, która stwierdza wystąpowanie określonego rodzaju zmiany. W przypadku konieczności podjęcia dalszego leczenia, Pacjentka kierowana jest do odpowiedniej poradnii specjalistycznej.