Badania Profilaktyczne Przemysl

Program Profilaktyczny Raka Piersi - Jarosław

od 2004 roku ALMED przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Wojewódzkim Ośrdkiem Koordynującym realizacje programów profilaktycznych na terenie podkarpacia, prowadzi Pracownie Mammografi w Jarosławiu w ramach, której realizauje profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi. Do dnia dzisiejszego z naszej pracowni skorzystało ponad 40 000 kobiet, mieszkanek miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego. Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań mammograficznych, oraz stałe podnoszenie jakości spowodowało, że w corocznie przeprowadzanych audytach klinicznych, mających za zadanie kontrolę jakości wykonywania badań mammograficznych, Pracownia ALMED w Jarosławiu zajmuje czołowe miejsca w ujęciu wojewódzkim jak i krajowym. Pracownia ALMED w Jarosławiu poprzez aktywną współpracę z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz samodzielnie prowadzoną akcję informacyjną przyczynia się do wzrostu zgłaszalności kobiet na bezpłatne badania mammograficzne i tym samym działa  bezpośrednio na rzecz poprawy i zachowania zdrowia mieszkanek miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego. Wskaźnik realizacji programu w powiecie jarosławskim wacha się między 50 % - 60 %, co oznacza, że prawie połowa kobiet nie poddała się nigy badaniu mammograficznemu, Czy warto czekać ? Co druga mijana na ulicy kobieta w wieku 50 -69 lat już poddała się badaniu i albo wie, że nic jej nie grozi, albo została skierowana na dalsze skuteczne leczenie. Im szybciej wykryjemy zmianę, tym większe prawdobodobieństwo całkowitego wyleczenia.

"Rak piersi jest jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych u kobiet w Polsce. Z obecnie żujących co 14 Polka zachoruje na raka piersi w ciągu swojego życia...Nowotwory złośliwe są pierwszą przyczyną zgonów u kobiet do 65 roku życia w Polsce, a rak piersi jest pierwszą przyczyną zgonów u kobiet w wieku 40 - 55 lat". 

Źródło: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych  - Program Profilaktyki Raka Piersi; 2005r.