Rezonans

Pracownia RTG

Badanie RTG powszechnie nazywane "prześwietleniem", polega na przechodzenia strumienia promieniowania X przez wybraną część ciała badanego, który ulega osłabieniu podczas przenikania przez różne tkanki ciała, a następnie trafia na promienioczułą błonę fotograficzną (kliszę rentgenowską), gdzie jest rejestrowany obraz. Z uwagi na fakt, że promieniowanie rengenowskie nie jest obojętne dla organizmu ludzkiego wykonuje się je tylko w przypadku wskazań medycznych na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty.
 

W naszej pracowni wykonujemy wszystkie rodzaje badań układu kostnego oraz płuc