Rezonans

Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Przeworsku

W naszej pracowni funcjonuje wyoko-polowy rezonans magnetyczny GE SIGNA HORIZON LX 1,5 Tesla, jest to urządzenie, które umożliwia wykonanie każdego typu badania, zarówno dla potrzeb poradnii specjalistycznych jak i szpitali. Nasz aparat jest wyposażony we wszystkie wymagane opcje co pozwala na wykonywanie, oprócz podstawowych także szeregu badań specjalistycznych jak: kompleksowego badania serca, zaawansowana diagnostyka stawów, Cholangiografii, Angiografii wszystkich naczyń w organizmie ludzkim, Spektroskopii, Dyfuzji, Perfuzji, Multinuklearnej Spektroskopii. Z urządzenia tego typu do roku 2010 korzystali lekarze z Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do najczęściej wykonywanych badań w naszej pracowni należą:

 • MR angiografia Głowy
 • MR angiografia naczyń szyjnych
 • MR głowy
 • MR przysadki mózgowej
 • MR kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego
 • MR kręgosłupa piersiowego
 • MR kręgosłupa szyjnego
 • MR stawu barkowego
 • MR stawu kolanowego
 • MR stawu łokciowego
 • MR stawu skokowego
 • MR stopy
 • MR dróg żółciowych – M

Jako profesjonalna pracownia diagnostyczna zapewniamy:

 • Bezpośredni dojazd do pracowni z parkingiem
 • Wykonywanie badań w godzinach 14.00 – 20.00
 • Przekazanie wyników badań w ciągu trzech dni roboczych
 • Możliwość korzystania z trybu pilnego (pacjent przyjmowany jest z pierwszeństwem  z pominięciem kolejki, a wyniki przekazywane są najpóźniej dnia następnego)
 • Możliwość wykonywania dodatkowych konsultacji lekarskich z lekarzami na co dzień zatrudnionymi w wiodących ośrodkach klinicznych w kraju
 • Możliwość przesyłania badąń wraz z wynikami drogą elektroniczną bezpośrednio do Państwa placówki z którą współpracujemy
 • Po wykonaniu badania przygotowujemy dla Państwa płytę CD wraz z zapisem badania w formacie DICOM, które można odczytać przy pomocy wbudowanej przeglądarki, opis badania w wersji oryginalnej.